تصاویر | لحظاتی غم انگیز از حسرت یزدانی پس از شکست در فینال