تصاویر | برگزاری دادگاه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای