فیلمی از لحظه‌ سقوط بالگرد حامل رئیس ستاد ارتش هند

فیلمی از لحظه‌ سقوط بالگرد حامل رئیس ستاد ارتش هند