اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین واکنش مردی که مدعی بود ۳۰ ساعت زیر آوار متروپل مانده است | امدادگران گفتند؛ خواستم حرفشان را دو تا نکنم!