اتوبار باربری|فروش کارتن و لوازم …چاق کننده صورت و بدن فول فت کاملا …خوش بو کنندهای هواموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

۱۱۱ هزار میلیارد تومان، بودجه سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش | ۱۰۵ هزار میلیارد تومان خرج حقوق و دستمزد! | جدول بودجه پیشنهادی فرهنگیان را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، جزئیات بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش در متن پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است. بخش اصلی بودجه این وزارتخانه در قالب جدول شماره ۷ بودجه و در قالب بودجه‌ هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. در جدول زیر جزئیات بودجه پیشنهادی بخش‌های مختلف آموزش و پرورش اعلام شده است. وزارت آموزش و پرورش ۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  شورای عالی آموزش و پرورش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ۸۹ هزار میلیارد تومان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  ۱۱۶ میلیارد تومان کسورات بازنشستگی  ۸ هزار میلیارد تومان کمک به تامین سرانه دانش‌آموزی یک هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی  مناطق محروم یک هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان و ۶۰۰ هزار تومان سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی ۴۰ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی کمک به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ۷۲ میلیارد تومان برون سپاری و توسعه مشارکت در آموزش کاردانش ۱۱۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان فعالیت های پرورشی و امور تربیتی ۳۳۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان دانشگاه شهید رجایی  ۱۱۸ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقای سلامت ۶۱۴ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان توسعه کمی و کیفی آموزش پیش دبستانی ۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی، پرورشی و توسعه عدالت آموزشی ۲۰۹ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - موزه تاریخ تعلیم و تربیت یک میلیارد تومان سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۴۵ میلیارد تومان اداره مدارس خارج از کشور ۴۷۱ میلیارد تومان خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز ۹۴۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان دانشگاه فرهنگیان  یک هزار و ۸۴۶ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان  سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۲۴۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- پژوهشگاه مطالعات ۱۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نهضت سواد آموزی  ۳۰۷ میلیارد و ۱۱۵ میلیون‌تومان این ارقام بودجه در ردیف‌های ۱۲۷۵۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰ ( ۲۵ ردیف) جدول شماره ۷  به زیر مجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است. بودجه ستاد وزارت آموزش و پرورش در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و براین اساس بودجه وزارت آموزش در قالب ۲۵ ردیف  از (ردیف ۱۲۷۵۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰) معادل ۱۱۱ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان که اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۰۵ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای ۵ هزار و  ۱۰۸ میلیارد تومان است  که ۸۹ هزار میلیارد تومان نیز به آموزش و پرورش استان‌ها اختصاص یافته است. ( به شماره ردیف ۱۲۷۵۰۰۳). کد خبر 569895