آموزش مربيگري مهدکودکباتری انواع لپ تاپچیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …

آمار انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان‌ها
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از  تسنیم، در انتخابات ۱۴۰۰.۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر مرد و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفر زن و یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر را رأی اولی شامل می‌شد.  در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک اعلام می‌شود: ردیف نام استان میزان مشارکت میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده ۱ آذربایجان شرقی ۲ آذربایجان غربی ۳ اردبیل ۵۴.۳ درصد ۵۴۲ هزار و ۹۲۶ نفر رای ۳۰۷ هزار و ۳۹۳ رای ۵۴ هزار و ۱۵۲ رای ۸۸ هزار و ۱۹۸ رای ۲۰ هزار و ۳۰۰ رای ۴ اصفهان ۵ البرز ۴۲ درصد ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر رای ۲۶۴ هزار و ۸۲۲ رای ۳۸۹۴۶ رای ۳۲۸۰۱ رای ۲۱۱۸۸ رای ۶ ایلام ۶۳ درصد ۲۸۵ هزار و ۱۹۴ رای ۱۵۶ هزار و ۶۲۵ رای ۴۰ هزار و ۶۰۰  رای ۲۲ هزار و ۵۴۴  رای ۷ هزار و ۵۶۰ رای ۷ بوشهر ۵۷.۸ درصد ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ رای ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رای ۴۳ هزار و ۶۹ رای ۳۲ هزار و ۸ رای ۱۰ هزار و ۴۷۱ رای ۸ تهران ۹ چهارمحال و بختیاری ۵۲ درصد ۳۹۵ هزار و ۱۵ رای ۱۸۷ هزار و ۷۴۳ رای ۱۵۳ هزار و ۸۲۶ رأی ۱۴ هزار و ۳۲ رأی ۷ هزار و ۴۴۱ رأی ۱۰ خراسان جنوبی ۷۴ درصد ۴۲۲ هزار و ۵۹۹ هزار رای ۳۴۳ هزار و ۱۰۶ رای ‌۱۷ هزار و ۲۶۰ رای ۲۳ هزار و ۲۲۰ رای ۱۲ هزار و ۳۴۹ رای ۱۱ خراسان رضوی ۵۴.۹ ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ رای یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۸۶ رای ۱۳۸ هزار و ۴۵۲ رای ۱۳۵ هزار و ۲۷۳ هزار رای ۱۰۴ هزار و ۹۱۵ رای ۱۲ خراسان شمالی ۶۵ درصد ۴۳۰ هزار رای ۲۲۱ هزار و ۷۲۲ رای ۳۶ هزار و ۷۵۶ رای ۴۱ هزار و ۶۱۶ رای ۱۸ هزار و ۱۶۰ رای ۱۳ خوزستان ۱۴ زنجان ۵۳ درصد ۴۳۵ هزار و ۵۹ رای ۲۷۹ هزار و ۵۷۲ رای ۴۵ هزار و ۶۷۱ رای ۳۸ هزار و ۳۹۱ رای ۱۷ هزار و ۴۲۶ رای ۱۵ سمنان ۵۴ درصد ۲۸۰ هزار و ۶۲۱ ‌ رأی ۲۰۳ هزار و ۹۹۴ رأی ۱۵ هزار و ۲۸۰ رأی ۱۶ هزار و ۴۶۶ رأی ۱۱ هزار و ۳۹۴ رأی ۱۶ سیستان و بلوچستان ۱۷ فارس ۱۸ قزوین ۵۲.۱۴ درصد ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ رأی ۳۱۵ هزار و ۴۰۱ رای ۴۴ هزار و ۳۵۴ رای ۳۹ هزار و ۴۲۵ رای ۱۹ هزار و ۷۱۳ رای ۱۹ قم ۲۰ کردستان ۲۱ کرمان ۶۰ درصد یک میلیون و ۳۲۱ هزار رای ۲۲ کرمانشاه ۴۶ درصد ۷۱۱ هزار و ۲۵۲  رای ۳۸۲ هزار و ۸۷ رای ۹۸ هزار و ۱۳۴  رای ۶۸ هزار و ۹۹۸ رای ۲۲ هزار و ۸۲۵ رای ۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۶۲.۵۸ درصد ۳۴۴ هزار و ۳۰۰ رای  ۱۵۱ هزار و ۸۷ رای  ۱۴۸ هزار و ۴۳۴ رای ۱۲ هزار و ۴۲۱ رای ۲ هزار  ۳۱۲ رای ۲۴ گلستان ۶۱ درصد ۸۲۵ هزار ۴۶۲ هزار رأی  ۸۴ هزار رأی،  ۱۳۹ هزار رأی  ۲۵ هزار رأی ۲۵ گیلان ۵۶.۹۳ درصد یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶۹ رای ۶۱۵ هزار و ۲۰۸ رأی ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ رأی ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ رأی ۴۵ هزار و ۵۷۰ رأی ۲۶ لرستان ۴۸ درصد ۷۷۱۷ هزار و ۲۰ رای ۴۱۰ هزار و ۱۷۲ رای ۱۵۷ هزار و ۸۴۵ رای ۴۵ هزار و ۶۲۰ رای ۱۵ هزار و ۶۲۶ رای ۲۷ مازندران ۲۸ مرکزی ۵۱ درصد ۵۳۷ هزار و ۵۸۵ ۳۶۶ هزار و ۸۹۹ رای ۴۳ هزار و ۵۴۲ رای ۳۱ هزار و ۳۵ رای ۲۱ هزار و ۸۲۳ رای ۲۹ هرمزگان ۵۸.۱۱ درصد ۶۹۱ هزار ۴۰۷ رای ۴۳۶ هزار و ۱۳۴ رای ۶۱ هزار ۱۴۸ رای ۵۳ هزار و ۲۳۰ رای ۲۰ هزار و ۶۱۲ رای ۳۰ همدان ۴۵.۶ درصد ۶۵۰ هزار و ۴۲۰ رای ۴۴۰ هزار و ۸۴۷ رای ۵۳ هزار و ۲۶۲ رای ۶۲ هزار ۹۸۹ رای ۲۰ هزار و ۶۲۶ رای ۳۱ یزد ۵۸.۳۶ درصد ۴۲۸ هزار و ۷۳۹ رای ۳۰۶ هزار و ۸۰ رای ۲۲ هزار و ۹۵۸ رای ۳۴ هزار و ۹۶۹ رای ۱۷ هزار و ۶۰۲ رای کد خبر 608878