نرخ ۲۱ ارز افزایش یافت | جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۶ مرداد ۱۴۰۰