بشنوید |  استاندار آذربایجان شرقی: شخصی که سیلی زد ارتباطی با خانواده شهدا ندارد