ادامه ثبات قیمت دلار | جدیدترین قیمت ارزها در ۳ مرداد ۱۴۰۰