اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قتل زن جوان فقط برای سرکوفت زدن به شوهرش | قاتل: زنم می‌ گفت اگر خانواده‌اش نبودند از گرسنگی می‌ مردیم | دخترم را کتک می‌ زد که به او پول بدهیم