جدول | نرخ رسمی یورو و ۲۸ ارز دیگر افزایش یافت | ۱۱ آذر ۱۴۰۰

جدول | نرخ رسمی یورو و ۲۸ ارز دیگر افزایش یافت | ۱۱ آذر ۱۴۰۰