پاسخ رهبر انقلاب به یک استفتاء درباره برگزاری مراسم در ساعات اداری