اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وحشتناک و نادر؛ ایجاد گردباد به یکباره وسط دریا!