عکس | نادرست بودن ادعای فرهاد مجیدی در نشست خبری

عکس | نادرست بودن ادعای فرهاد مجیدی در نشست خبری
به گزارش همشهری آنلاین، این روزها به دلیل بحث تبلیغات محیطی بین باشگاه استقلال و سازمان لیگ اختلاف زیادی ایجاد شده است. در همین رابطه حتی کنفرانس خبری استقلال نیز در هتل اسپیناس برگزار شد. در این کنفرانس فرهاد مجیدی ادعایی را مطرح کرد مبنی بر این که در زمان ورود به سازمان لیگ  باید ازیک بانک وارد این سازمان شود. این ادعا در حالی مطرح شده  که سازمان لیگ و یکی از بانک ها در یک ساختمان واقع هستند اما برای ورود به آن درب های جداگانه ای وجود دارد. و این ادعای سرمربی استقلال نادرست است. کد خبر 640878