دومین گفتگوی زنده رئیس جمهوری با مردم؛ شامگاه دوشنبه ۲۶ مهرماه در شبکه یک