ویدئو | پاسخ کوتاه و موثر سخنگوی وزارت خارجه به تهدیدات مقامات اسرائیل

ویدئو | پاسخ کوتاه و موثر سخنگوی وزارت خارجه به تهدیدات مقامات اسرائیل