اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روز هفتم جشنواره، مکبث زار و اجرایی که مخاطبان زیادی داشت