اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصویر کمتر دیده شده از ورود اولین اتوبوس به ایران