ویدئو | لحظه تحویل دفتر کار ریاست جمهوری به رئیسی | روحانی دفتر ریاست جمهوری را به رئیسی تحویل داد