نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت | جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۴مرداد ۱۴۰۰