سرورنگلیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

۹۰ درصد جمعیت این روستای زنجان کتابخوان هستند