نمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …تعمیر تلویزیون ال جیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

هواپیمای تهران - دمشق فاصله‌ای با هدف قرار داده شدن توسط جنگنده‌ها نداشت