هوای تهران همچنان آلوده است

هوای تهران همچنان آلوده است
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص آلودگی هوا روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته و هوای تهران برای افراد حساس جامعه آلوده است. شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۵۷ قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود. پایتخت از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۱۹۴ روز هوای قابل قبول، ۵۹روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۶ روز آلوده برای همه افراد داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۱۵ روز هوای پاک، ۱۷۵ روز هوای قابل قبول، ۶۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز آلوده برای همه افراد داشته است. کد خبر 641657