اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر | حرکت عجیب بایدن پس از شکست ایران | ذوق زدگی باورنکردنی بایدن خواب آلود؛ خدا دوستشان داشت! | من قبل بازی به آنها گفتم ...