گیمنت فرازتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …قالب بتنموسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطی

روایت عضو دفتر روحانی از نشستی با حضور رئیس جمهوری که صداوسیما پخش نکرد