آخرین رده‌بندی تیم های ملی جهان | شاگردان اسکوچیچ بر قله آسیا