اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر انفجار قدرتمند در مرکز خرید ایروان پایتخت ارمنستان