اعلام آمادگی ایران برای کمک به ترکیه در اطفای حریق