ویدئو |  جزئیات ساخت یکی از تجهیزات مهم نیروگاه هسته ای در ایران