آتش‌سوزی در مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه | ۳ نفر مجروح شدند