اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وضعیت دانشگاه شریف در ناآرامی‌های یکشنبه؛ تجمعات بحرانی شد؟ | آنطور که می‌گویند نیست ...