فرچه غلطکیهولتر فشار خون NORAV آلماننمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"

رهبر انقلاب: هتک حرمت رئیس جمهور کار غلطی بود | هتک حرمت‌ها کار امثال آمریکایی‌هاست | هتک حرمت حرام است