بهترین آموزشگاه زبان روسی در شرق …نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …

روزانه ۱۹.۷ میلیون دوز واکسن در جهان تزریق می شود | کشورهای پیشرو در تزریق واکسن
همشهری- سمیرا مصطفی‌نژاد: مارگارت کینان نودساله حدود پنج‌ماه پیش با تزریق نخستین دوز از واکسن تأییدشده فایزر، فصلی جدید را در تاریخ جهان پس از کرونا رقم زد. از اواسط دسامبر سال ۲۰۲۰ تا به امروز، بزرگ‌ترین کارزار واکسیناسیون در تاریخ جهان به راه افتاد و بیش از یک‌میلیارد دوز واکسن در جهان تزریق شده است؛ چیزی در حدود ۱۶ دوز در ازای هر ۱۰۰ نفر از ساکنان زمین. با این‌همه میان کشورهای پیشگام در انجام واکسیناسیون و تعدادی از کشورها که هنوز در مرحله تزریق دوز اول هم درحال درجازدن هستند، شکاف عمیقی وجود دارد. در ادامه وضعیت کشورهای پیش‌روی جهان در روند واکسیناسیون جهانی، براساس داده‌های جهانی را که تا روز ۱۹ اردیبهشت گـردآوری شده‌اند،  مشاهده می‌کنید.  کد خبر 600276