امسال ۴۰ درصد دانش‌آموزان در «شاد» حضور ندارند | دسترسی نداشتن حدود ۳ میلیون دانش‌آموز به گوشی هوشمند و اینترنت