فهرست جدید آزمایشگاه‌های مجاز تشخیص کووید-۱۹ منتشر شد