دستگاه سلفون کشسفارش و ساخت انواع درب ضد سرقت …قارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …

بالاخره قرارداد کولاکوویچ فسخ شد یا در شرف فسخ شدن است؟