اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر روی مین رفتن خودروهای نظامی اسرائیل