واکنش جالب رئیس‌ بانک مرکزی به دلار۳۲ هزار تومانی

واکنش جالب رئیس‌ بانک مرکزی به دلار۳۲ هزار تومانی