فرچه غلطکیفروش سرور و تامین قطعات سرورهای …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتی

ویدئو | شهروندانی که هنگام زلزله غرب ترکیه آماده مرگ شدند و «اشهد» خواندند