اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکسی که به شایعات درباره مقام ارشد نظامی کشور پایان داد