اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اولین تصاویر از نمای داخل ساختمان متروپل پس از فاجعه ریزش