قالب بتنتست oaeآموزشگاه زبان هیرادقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …

ویدئو| تصویب پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی برای اعضای هیات مدیره یک بانک | رقم های میلیونی که ثانیه ای افزایش می یابند | + توضیحات بانک تجارت
دریافت 3 MB به گزارش همشهری آنلاین، ویدئویی از مجمع عمومی بانک تجارت در  فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد اعضای هیات مدیره این بانک در عرض زمانی بسیار اندک برای خودشان پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی تصویب می کنند. جدا از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، نکته چشمگیر این مجمع آن است که این رقم که برای مردم معمولی بسیار بزرگ است در زمانی اندک مصوب می شود. آنگونه که در فیلم مشاهده می شود، در زمانی کوتاه و بدون هیچ محاسبه ای، رقمی که قرار بود به صورت خالص ۴۰۰ میلیون تومان باشد بنا به تذکر یکی از حاضرین، به صورت ناخالص ۴۵۰ میلیون تومان اعلام می شود و سپس به نظر می رسد برای اینکه همه راضی باشند به یکباره به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می یاید تا اعضا موافقت خود را با یک صلوات اعلام کنند! این درحالی است که حتی ۵۰ میلیون تومان آخر که به یکباره به رقم پاداش اضافه می شود، شاید بیش از حقوق یک سال بسیاری از کارگران کشور باشد. افکار عمومی در انتظار صحت و سقم این ویدئو پخش شده از سوی بانک تجارت و یا توضیحات این بانک در خصوص محتوا و شیوه محاسبه پاداش هیات مدیره است. کد خبر 616654