تعمیرات لوازم خانگیخرید گل وی آی پی شاپدستگاه سی ان سیتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

روحانی: برای اولین بار در تاریخ کشور را بدون نفت اداره کردیم | نمی دانم برجام چه نیشی به برخی زده است