عکس | جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بعد از 4 ماه از سر گرفته شد