قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …فروش سود پرک 98% آراکس شیمیچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …

فقط ۱۳ درصد یارانه‌بگیرها وام یک میلیونی نگرفتند