تولید ۱۴ میلیون دوز واکسن کرونای برکت | فعالیت شبانه‌روزی خطوط تولید