شهردار تهران درگذشت آیت‌الله حیدری زنجانی را تسلیت گفت

شهردار تهران درگذشت آیت‌الله حیدری زنجانی را تسلیت گفت