رهبر انقلاب: بعد از تزریق نوبت اول واکسن کرونا هیچ عارضه‌ای نداشتم