ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …کالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …برس صنعتی

اردشیر زاهدی خطاب به جان بولتون: اگر به ایران ما حمله می‌کردید نابود می‌شدید