حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه غیرعلنی مجلس | اسلامی درباره سفر گروسی به نمایندگان توضیح می‌دهد